KRİTİK TESİSLERDE SİBER GÜVENLİK
25 Kasım 2015
GÜVENLİ OKUL KONFERANSI EDİRNE VE KEŞAN’DA DÜZENLENDİ
11 Aralık 2015

Yurt Güvenliği Ancak Güvenli Bir Yurt İklimi İle Sağlanabilir

Okul ve kampüs güvenliğinin bileşenlerinden birisi yurtlardır. Öğrencilerin değişik nedenlerle ailelerinden ayrı olarak yaşadıkları yurtlar son zamanlarda öğrencilerin yaşadıkları güvenlik sorunlarıyla gündeme gelmeye başladı.

Acaba Yurtlar Neden Tercih Ediliyor
Öğrenci yurtları eğitim sisteminin en önemli bileşenlerinden birisi olarak okullar, üniversiteler, aileler ve öğrenciler için birçok sorunlu alanlar yaratıyor. Öğrenciler yurtları öncelikle ekonomik ve güvenli (%45) olmaları açısından tercih ediyor. Yapılan bir araştırmada,
Öğrencilerin yurtları, ekonomik sebepler %44, yurdun güvenli olması,%6, yurdun hem ekonomik hem güvenli olması %45 ve yurt ortamının disiplinli olmasından %7, tercih ettikleri, diğer öğrencilerin ise yurtta kalarak daha çok derslerine ve kendilerine zaman ayırmak istediklerinden tercih ettikleri görülüyor.
Yurtta kalan öğrencileri birer müşteri ya da misafir olarak kabul etmeleri gereken yurt sahipleri ve yöneticilerinin, yönetsel olarak bir otel ve okul konsepti algısına ve duyarlılığına sahip olmaları müşteri memnuniyeti kavramı açısından önem kazanıyor.
Yurtlarda sunulan hizmetler ile bu hizmetlerden öğrencilerin yararlanıp yararlanmadıkları ya da memnun olup olmadıkları soru işaretleriyle dolu.

Yurt İklimini Oluşturan Faktörler
Öğrencilerin demografik yapısı, yaş grupları, okul,sınıf ve bölümleri, ailelerinin sosyo-ekonomik yapıları ve eğitim düzeyleri ile cinsiyetlerine göre dağılımları yurt ikliminin oluşmasında önemli faktörler arasında sayılıyor. Yurtta kalan öğrencilerin çoğunluğunu kız ya da erkek öğrencilerin oluşturması durumunda da farklı güvenlik ihtiyaçları ve sorunları öne çıkıyor.

Öğrencilerin yurtla ilgili memnuniyet farkındalığını genel olarak;

  • Fiziksel özellikleri
  • Beslenme
  • Sosyal ve Psikolojik destek
  • Yöneticilerin ilgisi ve iletişimi
  • Yurt kurallarına,
  • Yurt güvenliğine,
  • Yurt temizliğine yönelik algıları
  • Yurt bölgesi ve çevresi

oluşturuyor. Hizmet kalitesi ve algısı yurt ikliminin iyi ya da kötü olduğuna ilişkin bir fikir veriyor.

Yurtlarda öğrencilerin özellikle sosyal ve kültürel etkinliklerden yararlanamadıkları düşünülüyor. Psikolojik durumlarından, insan ilişkileri ve çevreye karşı duyarlı olma konusundaki ilgi düzeyleri algılarınının yeterli olmadığını gösteriyor.
Yurtlarda sunulan beslenme hizmetleri, fiziki koşullar ve yurt kurallarının öğrencilerin memnuniyet algıları üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu değerlendiriliyor. Bu nedenle, yurttaki fiziki koşulların iyileştirilmesi, beslenme hizmetlerinin sağlıklı ve nitelikli olarak geliştirilmesi ve yurt kurallarına uyumun sağlanması yurtta kalan öğrencilerin memnuniyet düzeylerini arttıracağı söylenebilir.
Öğrencilerin beklentilerinin karşılanmasına yönelik olarak, günümüzün gereklerine uygun ve yeniliklere açık bir şekilde hizmet kalitesinin arttırılması ve iyileştirilmesine çalışılmalıdır.

Yurtların Fiziki Psikolojik Sosyal ve Kültürel Ortamı İyileştirilmeli
Fiziki koşullara uygun olarak öğrenci kapasitesinin düzenlenmesi, kullanım alanlarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, öğrenciler için eğlenme ve dinlenme odalarının yapılması, bina ve eklentilerinden en iyi şekilde yararlanma koşullarının oluşturulması, lokanta, kantin, temizlik ve diğer hizmetlerde günlük gereksinimlere uygun iyileşmeler ve gelişmeler yanında, kablosuz internet erişiminin sağlanmasının öğrenci memnuniyetini arttırmada önemli etkilere sahiptir.
Ayrıca öğrencilerin, yurdun sunmuş olduğu sosyal ve kültürel faaliyetler konusunda daha çok bilgilendirilmeleri ve etkili bir iletişimin kurulması gerekiyor.

Yurt Güvenliğine İlişkin Sorunlar Nelerdir?
Yurtlar öğrencilerin toplu olarak yaşadıkları alanlar olmaları nedeniyle deprem, yangın, şiddet ve asayiş olayları yönünden duyarlı olunması gereken yerlerdir. Yurtlarda yurt içinden ve çevresinden kaynaklı kavgalar, şiddet ve zorbalık olayları sıkça meydana geliyor. Hırsızlık olayları arasında en çok öğrencilerin birbirlerinin eşya ve paralarını almaları dikkat çekiyor.
Vandalizm, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı, bağımlılık, siber zorbalık, bıçakla yaralama ve darp olayları da işlenen suçlar arasında. Alkol ve sarhoşluk olayları da yurtlarda öğrencileri rahatsız eden olaylar arasında.
Bazı yurtlarda yeterli denetim ve kontrol yapılamadığından özellikle yangın ve deprem gibi afetlere yönelik hazırlıklar ve uygulamalar yetersiz. Yangın merdivenleri mevzuata uygun değil, bir deprem ve yangın durumunda öğrencileri yaşamsal tehlikeler bekliyor. Bazı yurtların ruhsatlarının bile olmadığı, ya da şartlara uygun olmadan faaliyet gösterdikleri yolunda birçok şikayet ve tespit bulunuyor.

Yurt Güvenliği Uzman Güvenlik Yapıları İle Sağlanabilir
Yurtlar, okul paydaşlarının zamanlarının çoğunu geçirdikleri yerler olarak okulda yaşanılan birçok sorunun taşındığı bir alana dönüşüyor. Yurt güvenliği stratejisinin okul güvenlik konseptiyle bütüncül bir yaklaşımla planlanması ve olası risklere karşı gerekli önleyici, koruyucu ve müdahale edici çalışmaların yapılması gerekiyor.
Yurtların bulunduğu bölgesel ve çevresel koşullar da öğrencilerin güvenliği açısından farklı risk ve tehlike oluşturuyor. Yurdun bulunduğu çevrenin suç profili ve suçluluk potansiyeli taşıyan kişilerin varlığı güvenliği olumsuz etkiliyor.
Yurt çevresinin aydınlatılması, metruk ve sahipsiz binaların bulunmaması, ıssız alanların olmaması da bu açıdan önem kazanıyor.
Güvenli bir yurt yaşamının oluşturulması için, yurt yönetimleri ve özel güvenliğinin, kolluk gücü, belediye, itfaiye, sağlık müdürlüğü gibi kamu kuruluşları ile acil durum yönetimi ve yurt güvenliğinin etkin olarak sağlanması için işbirliği yapmaları önemli görülüyor.

http://www.sozcu.com.tr/2015/egitim/yurt-guvenligi-ancak-guvenli-bir-yurt-iklimi-ile-saglanabilir-997567/

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir