Osman Öztürk Hürriyet’e Yazdı… “Türkiye’nin okul servis güvenliği gerçeği”
19 Ekim 2016
Osman Öztürk’ün Öğretmenim Dergisi Röportajı
26 Aralık 2016

Osman Öztürk’ün Hizmetix Dergisi Röportajı

– Firmanızın eğitim konusunda yaptığı yatırım ve çalışmalardan bahseder misiniz?

CSG-City Security Group olarak; Bahçeşehir Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Programı ile CO-OP ortamında yaptığımız işbirliği ile teori ve pratiği birleştirerek, öğrencilere staj ve iş olanakları sağlamakta, üniversite ve özel güvenlik sektörü iş birliğinde öncü bir rol üstlenmekteyiz.
Marka değerimizin bir gereği olarak personel seçiminde titiz davranıyoruz. Personelimize akademik ve alan eğitimini periyodik olarak vermekte, çalışma iklimini sürekli geliştirmekteyiz.
Güvenlik hizmeti verdiğimiz önemli kurumların başında gelen Bahçeşehir Üniversitesi ve Bahçeşehir Eğitim Kurumlarının, bir dünya okulu ve ülkemizin en seçkin eğitim kurumlarından olmaları, kurumsal yapımızın ve çalışanlarımızın gelişim ve verimliliğini artıran en önemli etmenlerden biri olmuştur. CSG olarak, güvenlik risklerinin yükseldiği bir dönemde güvenlik farkındalığımızı tüm bileşenleri ve paydaşları ile etkin bir uyumluluk ve güvenli bir iklimsellik oluşturarak ortaya koymak istiyoruz.

– Özel güvenlik sektöründe eğitim konusunu değerlendirdiğimizde nasıl bir tablo karşımıza çıkıyor?

Özel güvenlik çalışanlarının en önemli sorunlarından biri de eğitim sorunudur. Özel güvenlik şirketlerinin vermiş olduğu üç haftalık eğitim yani 100-120 saatlik eğitimle ve test usulü sınav neticesinde kişi özel güvenlik alanında yetişmiş kabul edilmektedir. Her beş yılda bir yenilenen sertifika ile dar alanda belirli bilgilerin öğrenilmesinin ötesine geçilemiyor.
Ülkemizde özel güvenlik eğitimleri İl Emniyet Müdürlüklerinin denetim ve kontrolünde 120 saat silahlı veya 100 saat silahsız olarak, 5188 Sayılı Kanunda belirlenen kriterleri taşıyan her Türk vatandaşına verilmektedir. Ancak risk ve tehditlerin her geçen gün arttığı güvenlik sektöründe bilimsel ve akademik bir bakışa sahip olmayan bir eğitim yapısıyla kişi ve binaların güvenliğini sağlayacak yetkinliğe ulaşılması olası değildir. Öncelikle özel güvenlik eğitim ve sertifikalarının ülkemizin her şehrinde faaliyet gösteren üniversiteler tarafından verilmesi güvenlik sektöründeki akademik farkındalığı artıracaktır. Diğer bir sorun ve eksiklikte özel güvenlik alanında uzmanlaşmanın sağlanamamış olmasıdır. Bir eğitim kurumundan aldıkları bir sertifika ile çok yönlü, disiplinli ve farklı uzmanlıkları ve mevzuatları içeren alanlarda başarılı olmak mümkün değildir. Özel güvenlik görevlileri hizmet verdikleri güvenlik alanlarına yönelik bir eğitim ve uzmanlık standardına sahip olmalıdır.

– Sektörde eğitimli iş gücü potansiyelini artırmak adına yapılması gerekenler sizce nelerdir?
Toplumun güvenlik ihtiyacı büyüdüğü sürece özel güvenliğin sorumluluk alanı büyüyecek, önem ve değeri artacaktır. Bu durumu değişen güvenlik algılamalarına, suçluluğun geçirdiği değişime bağlayabiliriz. Bu sebeple alanında uzmanlaşmış, eğitimli elemanlara ihtiyaç duyulmaktadır.
Özel güvenlik teşkilatı sistematiği oluşturulmuş, standartlara bağlı, genel güvenliğin organik yapısı içinde korunan, hiyerarşik düzen ve yapısı bulunan iç ve dış denetime bağlı ve profesyonel geçişlere hazır, akademik kariyerini marka değerini yaratmak için kullanan, mesleki ve ticari kaygıdan uzak, sosyal, ekonomik, akademik ve hukuksal boyutta yeniden yapılandırılmalıdır. İnterdisipliner bir alan olan güvenlik sektörünü bir güvenlik mühendisliği olarak görmek ve buna göre üniversiteli güvenlik yapılarını yasal ve
Güvenlik hava gibidir, varlığı hissedilmez ancak yokluğu öldürücüdür. Güvenliği bir maliyet olarak gören ya da gereksiz bulan bir düşünce tarzını kabul etmek mümkün değildir. Güvenliğin maliyeti hiçbir şeyle hesaplanamaz ve güvenlikten tasarruf en pahalı bir seçenektir.

osman-ozturk-hizmetix

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir