Osman Öztürk’ün Uğur Kariyer Dergisi Röportajı
22 Haziran 2015
AVM İklimine Akademik Bir Bakış
25 Haziran 2015

Okul Tatil Yapmaz

16-17

Okullar tatile girdi, öğrenciler sevinçle karnelerini aldılar, sınıflarını geçenler ve diplomalarını alanlar sevinirken, sınıfta kalanlar, dönem kaybedenler veya diplomalarını alamayanlar üzüldüler.
Acaba bir okul dönemi daha nasıl geçti, iyi ve eksik yönlerimiz nelerdi?
Bir yılın genel bir değerlendirilmesi yapıldığında eğitim sisteminden ve okulların iklimsel koşullarından kaynaklı bir çok sorun karşımıza çıkıyor.
Yaptığımız araştırmalar, anketler ve gözlemler bizi farklı gerçeklerle yüzleştiriyor.
Okul yönetiminin ve eğitim sisteminin başı ve lideri olan okul müdürleri gerek motivasyon, gerekse kariyer ve yönetsel beceriler açısından yeterli düzeyde değil. Okul müdürleri ile öğretmenler arasındaki ilişkinin niteliği ve kalitesi okul ortamını olumlu kılacak özelliklere sahip değil. Okul müdürleri ile okul paydaşları arasındaki iletişim de istenilen düzeyde olmuyor. Bunun nedeni olarak atamaların ve değişikliklerin sık gündeme gelmesi kadar, öğretmenlerin kendilerini okula ait hissetmemelerinin de etkisi var. Öğretmenlerin bir bölümü yaşadıkları sorunlardan dolayı okul sorunlarının çözümleneceğine olan inançlarını kaybetmişler.
Her yeni müdürün diğerinin izinden gideceğine ve sorunlara çare bulunamayacağına kendilerini inandırmışlar. Öğretmenlerin bir bölümü tükenmişlik sendromuna ya da öğrenilmiş çaresizlik psikolojisine yakalanmışlar. Eğitim sisteminde öğretmen sadece sınıfta dersini verip gitmez. Okulun vazgeçilmez unsuru ve baş aktörüdür öğretmen. Öğrencileri sadece akademik başarıya hazırlayan, değil yaşama hazırlayan kişidir. Öğretmen öğrencilere yaşam becerileri kazandırır. Onları sanatsal, kültürel ve sportif aktivitelere yönlendirir.

Okul paydaşlarının oluşturduğu olumlu okul iklimi kadar, okulların fiziki ve mimari yapılarının ve kullanılan eşyaların risk ve tehlike içermemesi yani güvenli olması da önemlidir.
Okulların temizliği, yemekhane ve sınıfların hijyenik olması, gürültülü ortamları, havası, suyu da sağlık güvenliği açısından önem kazanıyor.
Okul güvenliğini olumsuz etkileyen sorunlara yönelik çalışmalar ve yönetsel politikalar okulu güvenli ya da güvensiz yapıyor.
Okul sorunları içinde şiddet olaylarının varlığı ve niteliği okul başarısını ve iklimini olumsuz etkiliyor.
Ailelerin yüzde 73’ü çocukları okuldayken güvenliğinden endişe duyuyor. Okullarda ise özel güvenlik yapıları yok ve güvenlik görevi eğitimsiz ve yetkisi olmayan kişiler tarafından sağlanıyor.
Bu durum okul ve öğrenci güvenliği açısından büyük risk oluşturuyor.
İşte bu noktada şu bir gerçek ki okul tatil yapmaz.
Okul sorunları, riskleri ve iklimi ile öylece bekler..
-Boyasız duvarları
-Gülmeyen sınıfları
-Kaygı/korkuları ile bekler.

Osman ÖZTÜRK
CSG City Security Group
Yönetim Kurulu Başkanı-CEO

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir