Osman Öztürk’ün Hürriyet Eğitimde Yayınlanan Köşe Yazısı 19.09.2016
20 Eylül 2016
GÜVENLİ OKUL ÇALIŞTAYI BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTE’SİNDE GERÇEKLEŞTİ
14 Ekim 2016

AAD_0015Okullarda güvenli bir okul ortamının oluşması için gerekli olan temel koşullardan birisi okul ile ilgili tüm paydaşların yani yönetici, öğretmen, aile, çalışanlar ve özel güvenlik görevlilerinin işbirliğinin sağlanmasıdır.

Okul paydaşlarının kendilerini özgür ve güvende hissettiği bir okul ortamının yaratılması, eğitimin etkili olarak yapılabilmesi için şarttır.

Öğrencilerin evden okula gitmek üzere bir araçla ya da yaya olarak hareket etmeleri ile başlayan ve okulda geçirdikleri eğitim faaliyeti sonrasında evlerine dönmeleri ile tamamlanan okul süreci birçok tehlike ve riski de içerir.

Öğrencilerin okula servis aracı ile gitmeleri büyük şehirlerde gözlenen bir olgu. Okula servis aracı ile gidilmesi öğrencilerin okula ulaşımında en güvenli yöntem olarak kabul ediliyor. Bu durumu destekleyen istatistikler bulunuyor. Ancak okul yolunda mevcut olan risk ve tehlikeler öğrencilerin ve servislerin güvenliği için güçlü bir güvenlik bilincinin yaratılmasını zorunlu kılıyor.

Servisler Güvenli mi? Sıkça Yaşanan Şiddet Olayları ve Trafik Kazaları Güvenlik Endişesi Yaratıyor

Servis sürücüleri ve rehberlerin öğrencilere yönelik şiddet ve küfür içeren davranışları öğrencilerde kaygı ve korkuya neden oluyor. Bu yüzden okul devamsızlığı ve terki gibi çocuğun okulu sevmemesine ve yabancılaşmasına etken olan birçok olay yaşanıyor.

Sürücülerin eğitimsizliği, psikolojik durumu, olması gereken koşullara sahip olup olmadığı da yetersiz denetim uygulamaları nedeniyle soru işaretleri oluşturuyor.

Güvenli servis ortamına ilişkin bir bilinçlendirme ve sertifikalandırma sürecinden geçmeyişleri de güvenlik zafiyeti yaratıyor.

Trafik Güvenliği Açısından Servis Kazalarının İncelenmesi Ve Önlemler Alınması Önemli

Türkiye’de 2015 yılında 183 bin 11 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana geldi

trafik-kazasi2Ülkemiz karayolu ağında 2015 yılında toplam 1 milyon 313 bin 359 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 1 milyon 130 bin 348 adedi maddi hasarlı, 183 bin 11 adedi ise ölümlü yaralanmalı trafik kazası. Yıl içerisinde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının %75’i yerleşim yeri içinde %25’i ise yerleşim yeri dışında gerçekleşti.

Trafik kazaları sonucunda 7 bin 530 kişi öldü, 304 bin 421 kişi yaralandı

Türkiye’de 2015 yılında meydana gelen 183 bin 11 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası sonucunda 3 bin 831 kişi kaza yerinde, 3 bin 699 kişi ise yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra kazanın sebep ve tesiriyle 30 gün içinde hayatını kaybetti. Ölümlerin %48,8’i, yaralanmaların %67,3’ü yerleşim yeri içinde gerçekleşirken ölümlerin %51,2’si yaralanmaların ise %32,7’si yerleşim yeri dışında oldu.

İstatistiklere bakıldığında trafik kazalarının sonuçlarının ekonomik açıdan meydana getirdiği zararların yanı sıra sosyal açıdan da topluma büyük zararlar verdiği bilinmektedir. Bu kadar çok kazanın meydana geldiği ve bir İl nüfusu kadar insanın yaralandığı ve hayatını kaybettiği kazalar öğrencilerin yaşam güvenliği için de büyük risk anlamına geliyor. Servis kazalarının bu kaza istatistikleri içerisinde önemli bir yere sahip olduğu biliniyor.

Okul yolu güvenliği aileleri endişelendiriyor

“CSG Güvenli Okul” araştırması öğrenci velilerinin %64’ünün çocuklarının okula gidiş-gelişleri sırasında yol güvenliğinden endişe duyduklarını ve yine velilerin %49’unun da çocuklarının servis güvenliğinden ciddi ölçüde endişe içinde olduklarını ortaya koyuyor.

“Türkiye’de Taşıma ve Taşıma Araçları ile İlgili Sorunlara İlişkin Yönetici, Öğretmen, Öğrenci ve Araç Sürücülerinin Algıları Araştırması”nın ortaya çıkardığı bazı çarpıcı sonuçlar ise şöyledir;

 • Şoförlerin davranışları öğrencileri olumsuz yönde etkiliyor,
 • Öğrencilerin bireysel şikâyetlerine rağmen servislerde yaşanan güçlükler için somut adımlar atılmıyor,
 • Veliler araçlarda rehber görevlisinin bulunmasını istiyor,
 • Sürücü davranışları hareketleri ve kişiliği öğrencide kalıcı izler oluşturuyor.
 • Servis şoförlerinin eğitimsiz ve öğrencilerin servis şoförlerinden şikâyetçi oldukları,
 • Taşımalı ilköğretim uygulaması kapsamında, taşıma işinde kullanılan servis araçları araştırmaya katılan yönetici ve öğretmenlerin çoğu tarafından ‟orta” seviyede güvenilir bulunuyor.
 • Diğer yandan, servis sürücülerinin karıştıkları kazalar, servis araçlarının denetim eksiklikleri ve bu konuda sürücülerin hiçbir eğitim ve sertifika programına katılmamış olmalarının da tehlike ve riskleri daha da artırdığı araştırma sonuçları arasında önemli bir yer tutuyor.

Servis Sürücülerinin Eğitimi

Servis sürücülerinin araştırmada ortaya çıkan eksiklik ve yanlışlıklarının tanımlanıp, düzeltilmesi yani bu konuda ev ödevlerini yapmaları ve güvenli bir servis ortamının sağlanması için “Güvenli Servis” eğitiminden geçirilmeleri farkındalık yaratacaktır. Özellikle  bütüncül bir güvenlik yaklaşımıyla

“Servis güvenliği” sorununun genel okul güvenliği kapsamında ele alınarak, teorik ve uygulamalı olarak tasarlanan sertifika programlarında, trafik psikolojisi, ilk yardım, kriz ve risk yönetimi, davranış ve çocuk psikolojisi gibi dersler yer almalı. Bu programlar, sürücülerin güvenli araç kullanmalarını, araç içinde güvenli bir ortamın nasıl sağlanacağını, sürücülerin yolcu, veliler ve okul görevlileri ile nasıl daha bilinçli iletişim kuracaklarını ve acil ve kriz durumlarında nasıl davranacaklarına ilişkin bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlamalı.

Bu eğitimler, daha güvenli bir trafik ve servis ortamında çocukların ve bireylerin ulaşımlarının sağlanması yanında, sağlıklı ve güvenli bir yaşamın da oluşmasına katkı sağlar.

Okul Yöneticileri Servis Şirketleri Ve Güvenlik Görevlileri Eğitim-Denetim ve Güvenlik Üçgeninde Duyarlı Olmalı

Okul servis sürücüleri ve taşımacıları mevzuata uygun hareket ederek yasal yükümlülüklerini yerine getirmeli.

Okul Servis Araçları Yönetmeliği Tüm Sorumlu Birimler Tarafından Ciddiyetle Uygulanmalı

“Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği” ile zorunlu eğitim kapsamındaki okul öncesi ve diğer öğrenci taşıma hizmetlerini düzenli ve güvenli hale getirmek öngörülmüş ve bu amaçla taşıma yapacak gerçek ve tüzel kişilerin yeterlilik ve çalışma şartları belirlenmiştir. Bu yönetmelik, okul öncesi eğitim, ilköğretim ve orta öğretim öğrencileri ile rehber personelin taşımalarında kullanılan ve yeterli şartları taşıyan ticari tescilli yolcu taşımaya ait araçları kapsamaktadır.

Özellikle zorunlu öğrenim çağına gelmemiş 4-5 yaş grubu çocukların eğitimi amacıyla açılan kurumlara giden okul öncesi öğrencileri okul yolunda ve servis araçlarında birçok risk ve tehlikeyle karşılaşıyor. Okul öncesi öğrencilerinin servis araçlarında güvenli bir şekilde okullarına ulaşımlarını sağlayabilmeleri için mevzuata uygun hareket edilmesi ve daha duyarlı olunması gerekiyor.

Okul taşıtlarında aranan şartlara uyulması ve taşımacıların yükümlülüklerini yerine getirmesi için eğitim ve denetimler etkinlikle yapılmalı.

Okul servis araçlarında araçların imal, tadilat ve montajı hakkındaki yönetmelik ile Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen standart, nitelik ve sayıda araç, gereç ve malzemeler her an kullanılabilir durumda bulundurulmalı.

Okul servis taşıtları temiz, bakımlı ve güvenli durumda bulunmalı ve periyodik muayeneleri yaptırılmış olmalı.

Olası yangın ve tahliye durumunda okul servis araçlarının kapıları şoför tarafından açılıp kapatılabilecek şekilde otomatik (Havalı, Hidrolikli) v.b) olabileceği gibi; şoförler tarafından elle kumanda edilebilecek şekilde (Mekanik) dizayn edilmiş olmalı. Gerektiğinde okul veya öğrenci velileriyle iletişim kurmak için telsiz veya mobil telefon bulundurulmalı. Taşıtlarda görüntü ve müzik sistemleri taşıma hizmeti sırasında kullanılmamalı.

Öğrencilerin oturarak rahat bir yolculuk yapmalarını sağlayacak önlemler alınmalı ve servis hizmeti sırasında başka yolcu alınmamalı.

Sürücü ve Rehberler Aranan Şartlara Uygun Olmalı

Rehberler 20 yaşını doldurmuş, en az ilköğretim mezunu ve yetkili olduğu hizmetin niteliklerine uygun olmalı.

Sürücüler yeterli belgeye, “Yurt içi Yolcu Taşımacılığı Sürücü Mesleki Yeterlilik Belgesi”ne sahip olmalı, son beş yıl içinde bilinçli taksirli olarak ölümlü trafik kazalarına karışmamış olmalı, alkollü olarak araç kullanma ve hız kurallarını ihlal nedeniyle sürücü belgeleri birden fazla geri alınmamış olmalı.

Servis araçlarının izleyecekleri güzergâh için belediyelerden izin alınmalı.

Servis Güvenliği ve Güvenli Servis Ortamı İçin Öneriler

22-23

Servis Sürücüleri;

 • Deneyimli, görev ve sorumluluk bilinci yüksek,
 • Güvenli servis sürüş eğitimi almış,
 • Mesleki gelişimlerine önem veren, katkı sağlayan,
 • Öğrenci ve velilerle iletişimi güçlü,
 • Acil Durum ve İlk yardım eğitimi almış,
 • Trafik kurallarına saygılı ve uyan kişiler olmalıdır.

Taşımacılar;

 • Değer standartları oluşturmalıdır.
 • Müşterilerin iş verimliliğini önemseyerek müşteriye katma değer sağlamalıdır.
 • Güvenli, kaliteli, sürekliliği ve koordinasyonu olan bir standart oluşturulmalıdır.
 • Okul yönetimi, veliler ile servisler ve öğrencilerin taşınma süreçleriyle ilgili iletişim ve işbirliği yapmalıdır.

Servis Rehberi;

 • Sorumluluk bilinci yüksek ve deneyimli,
 • Çocuk ve Trafik Psikolojisini bilen,
 • Acil durum ve İlkyardım eğitimi almış,
 • İletişimi güçlü,
 • Yolculuk süresince öğrencilerin güvenliğini ve araç içi güvenli ortamı sağlayan kişiler olmalıdır.

Servis Araçları;

 • Güvenlik donanımına sahip,
 • Servis Hizmet Yönetmeliğinde belirtilen standartlara uygun,
 • Görünümleri ve donanımları mükemmel,
 • Güvenli servis hizmetleri sunan,
 • Uydu takip sistemleri,
 • Telsiz ve Telefon İletişimi olmalıdır.

Daha güvenli bir servis ortamının sağlanması için okul paydaşlarının ve özellikle velilerin etkin işbirliği ve duyarlığının yanında ilgili kurumların etkin denetimi ve eğitim faaliyetlerinin sürekliliği gereklidir.

Daha Güvenli Servis ve Daha Güvenli Bir Yaşam Dileklerimle…

Osman ÖZTÜRK
CSG-City Security Group
Yönetim Kurulu Başkanı-CEO

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir